BIẾT ƠN

                                               Mẹ là cô nuôi dưỡng                                               Làm…

QUÊ TÔI

                           Mời bạn về huyện cẩm quê tôi                           Cái nôi lịch sử ngàn đời mến yêu