GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Cẩm Hưng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Email:  hth-camxuyen-mncamhung@edu.viettel.vn

Điện thoại: 01699827412

 

1. Mô hình hoạt động: Nhà trường có đủ cơ cấu tổ chức, bộ máy theo Điều lệ trường mầm non. Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương. Thực hiện nghiêm túc Quy chế chuyên môn, quy chế nuôi dạy trẻ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, tập trung xây dựng nề nếp, hưởng ứng mạnh mẽ những phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên tốt nghiệp Đại học và cao đẳng, trong đó hơn 65% có trình độ đại học. Có 30% giáo viên giỏi huyện, có 2 chiễn sĩ thi đua cấp cở. Cán bộ giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. Tập thể CBGV nhà trường không ngừng học hỏi bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm .

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
- Chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với từng độ tuổi, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của địa phương.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: Kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khóa.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học theo chương trình giáo dục mầm non với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học tự chọn, nâng cao, ngoại khoá, chuyên đề..
- Tổ chức học bán trú hai buổi với chương trình tăng cường nâng cao, với sự quản lý kỉ luật nghiêm túc, nề nếp, quy củ.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:

1. Hoạt động chơi.

Hoạt động chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ em lứa tuổi mẫu giáo. Trẻ có thể chơi với các loại trò chơi cơ bản sau:

– Trò chơi đóng vai theo chủ đề.

– Trò chơi ghép hình, lắp ráp, xây dựng.

– Trò chơi đóng kịch.

– Trò chơi học tập.

– Trò chơi vận động.

– Trò chơi dân gian.

– Trò chơi với phương tiện công nghệ hiện đại.

2. Hoạt động học.

Hoạt động học được tổ chức có chủ định theo kế hoạch dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên. Hoạt động học ở mẫu giáo được tổ chức chủ yếu dưới hình thức chơi.

3. Hoạt động lao động.

Hoạt động lao động đối với lứa tuổi mẫu giáo không nhằm tạo ra sản phẩm vật chất mà được sử dụng như một phương tiện giáo dục. Hoạt động lao động đối với trẻ mẫu giáo gồm: lao động tự phục vụ, lao động trực nhật, lao động tập thể.

4. Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.

Đây là các hoạt động nhằm hình thành một số nền nếp, thói quen trong sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu sinh lý của trẻ, tạo cho trẻ trạng thái thoải mái, vui vẻ.

 

                                                                             Ban giám hiệu Trường Mầm non Cẩm Hưng