Trường Mầm non Cẩm Hưng là trường mầm non đạt trên chuẩn 100% về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Cẩm Hưng xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Cẩm Hưng, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

100% cán bộ, giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.

100% bảo mẫu có trình độ trung cấp  trở  lên. 

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm. 

- Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

- Được tập huấn thường xuyên về đổi mới phương pháp giáo dục.

Năm học: 2019-2020.

Sĩ số học sinh: 310 cháu. 

 Lớp học: 10 lớp.

 Giáo viên: 20 giáo viên.

Lớp mẫu giáo 3 tuổi: Có 2 lớp với 50 cháu với 4 giáo viên.

Lớp mẫu giáo 4 tuổi : Có 4 lớp 139 cháu với 8 giáo viên

Lớp mẫu giáo 5 tuổi:  Có 4 lớp với 121 cháu với 8 giáo viên.