QUÊ TÔI

Tháng Mười Một 21, 2017 7:53 chiều

                           Mời bạn về huyện cẩm quê tôi

                          Cái nôi lịch sử ngàn đời mến yêu

                          Tự hào với biết bao điều

                          Điện, đường, trường, trạm, công trình đi lên

                          Cộng đồng văn hóa văn minh

                          Ngành nghề phát triển gia đình yên vui

                          Môi trường, đường sạch xanh tươi.

                          Đón nông thôn mới vui tươi rộn ràng

                          Người dân huyện cẩm giỏi giang

                          Dựng xây đất nước xây nhà ấm no

                          Cầu cho mưa thuận gió hòa

                          Trẻ, già, trai, gái cùng lo cùng làm

                           Làm trúng, làm đúng chủ trương

                           Cùng nhau chung sức dựng xây quê nhà

                           Xây nông thôn mới mặn mà

                           Khang trang sạch đẹp đậm đà tình quê.

                                                                                            Sáng tác. Chu Thị Phương