THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018

Tháng Tám 6, 2017 11:27 sáng

 UBND HUYỆN CẨM XUYÊN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG MN CẨM HƯNG                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018

         Căn cứ công văn số 479/PGDĐT,  ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Xuyên;

        Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục của trường MN Cẩm Hưng, Ban Giám Hiệu nhà trường thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 như sau:

      1. Đối tượng tuyển sinh :

            Nhà trường tuyển sinh các cháu ở độ tuổi nhà trẻ (từ 24-36 tháng), và các cháu độ tuổi Mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi)

     2. Thời gian phát và nhận hồ sơ .

    * Thời gian tuyển sinh:

               Bắt đầu 7 giờ, Ngày 10/08/2017, khi đi làm hồ sơ nhập học phụ huynh vui lòng mang đầy đủ các  loại giấy tờ sau.

                  Sổ hộ khẩu (bản phô tô).

                   Bản sao giấy khai sinh (hoặc bản gốc phô tô có công chứng chưa quá 6 tháng)

                   Đơn nhập học (có mẫu của nhà trường)

   * Địa điểm nhận hồ sơ : Tại văn phòng trường (Thôn Hưng Trung Xã Cẩm  Hưng)

   * Thời gian thu nhận hồ sơ : 

         2 Ngày 10 và 11/08/2017 khi nhận được đơn nhà trường phát, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin vào đơn xin nhập học, cùng với sổ hộ khẩu, giấy khai sinh (như đả nói ở trên) và nộp lại cho bộ phận tuyển sinh(Từ ngày 10/08/2017 đến  ngày 11/08/2017). 

            Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, kính thông báo đến các bậc phụ huynh được rõ, rất mong các bậc phụ huynh đến làm hồ sơ đúng theo thời gian nhà trường đã qui định. 

                        Nhà trường xin trân trọng thông báo./. 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                  (Đã ký)

 

                                                                                                     Nguyễn Thị Hồng Bính