THỰC ĐƠN TUẦN 3 – THÁNG 4 NĂM 2019
Dành cho bé từ 2 tuổi đến 5 tuổi
Từ ngày 12/04/2019 tới ngày 19/04/2019

menu

 

THỰC ĐƠN TUẦN 5 – THÁNG  6  NĂM 2017
Dành cho bé dưới 3 tuổi
Từ ngày 26/06/2017 tới ngày 30/06/2017

menu